Opdruk

Informatie en gebruik van de internettoegang steinhoff.nrw en redactionele verantwoordelijkheid conform artikel 5 van de Telemediawet (TMG):

Bedrijfsadres

STEINHOFF Hotel & Gastronomie
Zur Schlerre 3
57413 Finnentrop-Schönholthausen

Rechtsform

Einzelunternehmen
Inh.: Kerstin Mosch
Zur Schlerre 3
57413 Finnentrop-Schönholthausen

VAT ID kaart

DE260514495

Contact

Telefon: +49 (0)2721 97470
Telefax: +49 (0)2721 974728
E-Mail: info@steinhoff.nrw

Toezichthoudende autoriteit

Gemeinde Finnentrop
Ordnungsamt
Rathaus
Am Markt 1
57413 Finnentrop

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

Kerstin Mosch
Zur Schlerre 3
57413 Finnentrop-Schönholthausen

Bronnen

Verwendete Bilder und Videos:
Steinhoff Hotel & Gastronomie
Peter Knippers/Altais Webdesign & Internetservice Essen
Pixabay.com ( Einzel-Quellenangabe nicht erforderlich)
Guido Michallik Lennestadt
Daniel K. / Luftaufnahmen Schönholthausen

ODR-verordening van de Europese Unie / EU-geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr/. U vindt ons e-mailadres in de juridische kennisgeving hierboven.

Beslechting van consumentengeschillen/Universele arbitragecommissie

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Juridische kennisgeving

1. Inhoud van het online aanbod

Steinhoff Hotel & Gastronomie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Steinhoff Hotel & Gastronomie, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, op voorwaarde dat Steinhoff Hotel & Gastronomie Er is geen sprake van aantoonbare opzet of grove nalatigheid in de horeca. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Steinhoff Hotel & Gastronomie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief te staken.

2. Referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van Steinhoff Hotel & Gastronomie vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en is zich ervan bewust. Het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik bij illegale inhoud te voorkomen.

Steinhoff Hotel & Gastronomie verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd aangemaakt, op de gelinkte pagina's geen illegale inhoud herkenbaar was. Steinhoff Hotel & Gastronomie heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert Steinhoff Hotel & Gastronomie zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod van het bedrijf, evenals voor vermeldingen van derden in door Steinhoff Hotel & Gastronomie opgestelde gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases waarvan de inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst. .

3. Auteursrecht en merkenrecht

Steinhoff Hotel & Gastronomie streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties te respecteren, afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die zij zelf heeft gemaakt of te gebruiken licentievrije afbeeldingen, audiodocumenten, gebruik videosequenties en teksten.
Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet worden getrokken op basis van de loutere vermelding ervan!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door Steinhoff Hotel & Gastronomie blijft uitsluitend bij de eigenaar van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Als het binnen het internetaanbod mogelijk is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, maakt de gebruiker deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis openbaar. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Op dit punt verwijzen wij naar onze gegevensbeschermingsverklaring.

Het gebruik van de in het impressum of vergelijkbare informatie gepubliceerde contactgegevens, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spam-e-mails als zij dit verbod schenden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden gezien als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

eRecht24 | Agenturpartner für rechtssichere Webseiten